Doelstelling en gegevens

Naam van de instelling: Stichting Digibuurt Oss
Het RSIN/fiscaal nummer: RSIN 857594825, fiscaal nummer 85599
Bankgegevens: NL 27 INGB 0007 7887 31
Inschrijving Kamer van koophandel: KvK-nummer 68793553


Doelstelling:
De stichting heeft als doel: Het verbeteren van digitale vaardigheden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
1  Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting;
2  De stichting beoogt het algemeen nut;
3  De stichting heeft geen winstoogmerk;
4  De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
    a één op één geven van lessen en/of instructies;
    b oplossen van problemen met computerapparatuur door middel van een inloop activiteit;
    c het organiseren van instructiebijeenkomsten en workshops.

Beleidsplan:
Studiebegeleiding vorming en onderwijs, het geven van lessen en/of instructies en het organiseren van instructiebijeenkomsten en workshops op het gebied van digitale vaardigheden, het oplossen van problemen met computerapparatuur.

Bestuurssamenstelling:
Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester;

Namen van de bestuurders:

Voorzitter
Hans Breemans

Secretaris
Annie Leijten

Penningmeester
Noud van Orsouw

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Het beloningsbeleid
Aan alle bestuurders en/of vrijwilligers worden geen vergoedingen verstrekt anders dan de kosten die ze redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie;

Een verlag van de uitgeoefende activiteiten
Volgt nog bij jaarverslag.

Een financiële verantwoording
Komt bij eerste begroting.