Digibuurt verhuist

Omdat de bibliotheek op termijn gaat verhuizen naar "Het warenhuis"verhuist de bibliotheek tijdelijk naar de Nicolaasschool. Digibuurt verhuist mee met de biblotheek. Om die reden is Digibuurt  in die zin in de maand maart gesloten. Op 2 april gaan we weer open in de Nicolaasschool Koornstraat 14-16 in Oss. Openingstijden worden nader bekend gemaakt via onze website www.digibuurt.nl

Week van de DigiD

De spreekuren waarbij we aansluiten zijn:

Maandag 4 maart 2024: ontmoetingsplek De Snoeck in Lith, 10.00-11.00 uur

Dinsdag 5 maart 2024: ontmoetingsplek De Hille (Ussen), 13.30-15.00 uur

Woensdag 6 maart 2024: ontmoetingsplek de Berchplaets in Berghem, 15.00-17.00 uur